Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 

Sáng ngày 21/11/2014, tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ II, năm 2014. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Phan Văn Hùng; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Công Bửu; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Huỳnh Kỳ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân cùng hơn 250 đại biểu đại diện cho hơn 05 vạn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham dự đại hội.

Ngày 20/11/2014, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Chung Tấn Hướng chủ trì hội nghị thẩm tra các văn bản trình kỳ họp lần thứ 11, HĐND tỉnh khóa VIII. Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Công Bửu; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Huỳnh Kỳ; Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Dương Tiến Dũng tham dự hội nghị.

1
2
3
4
5
 
 

Sáng ngày 21/11/2014, tỉnh Cà Mau tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ II, năm 2014. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Phan Văn Hùng; Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Công Bửu; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Huỳnh Kỳ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân cùng hơn 250 đại biểu đại diện cho hơn 05 vạn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau tham dự đại hội.

 •  (21/11/2014)
 •  (20/11/2014)
 •  (20/11/2014)
 •  (18/11/2014)
 •  (13/11/2014)
 •  (31/10/2014)
 
 •  (03/07/2014)
 •  (03/07/2014)
 •  (10/03/2014)
 •  (10/03/2014)
 •  (23/01/2014)
 •  (23/01/2014)
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
VIDEO
Skip portlet Portlet Menu
 
SỰ KIỆN QUA ẢNH
Skip portlet Portlet Menu