Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 

 

Ngày 12/12/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 1879/QĐ-UBND điều động, bổ nhiệm ông Phan Hoàng Vũ, Trưởng phòng Xây dựng và Quyết định số 1881/QĐ-UBND điều động, bổ nhiệm ông Phan Vân Minh, Trưởng phòng Nông nghiệp – Nhà đất thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về nhận nhiệm vụ tại Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau.

1
2
3
4
5
 
 

Ngày 12/12/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 1879/QĐ-UBND điều động, bổ nhiệm ông Phan Hoàng Vũ, Trưởng phòng Xây dựng và Quyết định số 1881/QĐ-UBND điều động, bổ nhiệm ông Phan Vân Minh, Trưởng phòng Nông nghiệp – Nhà đất thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về nhận nhiệm vụ tại Sở Tài chính và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau.

 •  (16/12/2014)
 •  (28/11/2014)
 •  (28/11/2014)
 •  (25/11/2014)
 •  (21/11/2014)
 •  (20/11/2014)
 
 •  (03/07/2014)
 •  (03/07/2014)
 •  (10/03/2014)
 •  (10/03/2014)
 •  (23/01/2014)
 •  (23/01/2014)
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
VIDEO
Skip portlet Portlet Menu
 
SỰ KIỆN QUA ẢNH
Skip portlet Portlet Menu