Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định công bố 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ban hành Quyết định công bố 02 thủ tục hành chính được bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

Tới thời điểm này, những ti vi có tích hợp sẵn tính năng thu tín hiệu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2 đã có thể thu và xem được 50 kênh miễn phí của các nhà cung cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định công bố 30 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh lao động - thương binh và xã hội áp dụng chung tại UBND cấp xã, tỉnh Cà Mau.

1
2
3
4
5
 

 

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký quyết định công bố 06 thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế và bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau.

 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
VIDEO
Skip portlet Portlet Menu
 
SỰ KIỆN QUA ẢNH
Skip portlet Portlet Menu