Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Thống kê truy cập
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
 
 

 

Với chức năng công bố các văn bản pháp luật trên công báo; quản lý việc cấp phát công báo giấy cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức, địa phương trong tỉnh, năm 2016, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các cơ quan, đơn vị và đi vào cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công báo điện tử và dừng việc xuất bản, phát hành công báo giấy đến các đơn vị, tổ chức, địa phương kể từ tháng 8/2016.

 


 

1
2
3
4
5
 
 

Là tỉnh nằm ở phía cực Nam của Tổ quốc, Cà Mau có hệ thống sông rạch, kênh mương chằng chịt với chiều dài hơn 8.000 km. Dù điều kiện rất khó khăn, nhưng sau hơn 5 năm triển khai chương trình xây nông thôn mới với sự vào cuộc quyết của các cấp, các ngành, của hệ thống chính trị, cộng với sự đồng tình của người dân, doanh nghiệp... đã làm thay đổi tích cực bộ mặt nông thôn của Cà Mau.

 •  (04/01/2017)
 •  (18/12/2016)
 •  (18/12/2016)
 •  (28/11/2016)
 •  (24/11/2016)
 •  (24/11/2016)
 

Với chức năng công bố các văn bản pháp luật trên công báo; quản lý việc cấp phát công báo giấy cấp miễn phí cho các cơ quan, tổ chức, địa phương trong tỉnh, năm 2016, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các cơ quan, đơn vị và đi vào cuộc sống của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển công báo điện tử và dừng việc xuất bản, phát hành công báo giấy đến các đơn vị, tổ chức, địa phương kể từ tháng 8/2016.

 

 •  (12/01/2017)
 •  (06/01/2017)
 •  (01/06/2015)
 •  (02/04/2015)
 •  (03/07/2014)
 •  (03/07/2014)
 
 
 
 
 
 
Skip portlet Portlet Menu
 
VIDEO
Skip portlet Portlet Menu
 
SỰ KIỆN QUA ẢNH
Skip portlet Portlet Menu